IDRÆTTER » Golf » Golf_old » Årsberetning » 2008

 


Golfafdeling

Formandsberetning for året 2008


Vi har i 2008 haft 53 medlemmer, hvilket ca. var det samme som i 2007.

Det største projekt i 2008, var bygningen af vort nye klubhus. Vi synes selv, at vi har fået et dejligt hus og en stor tak til alle, der har hjulpet til med opførselen.

Vi havde i 2008 et overskud på ca.8.500, men da vi byggede nyt klubhus til

26.000 fik vi således et underskud på kr.17.500. Vi havde de foregående år opsparet en kapital på kr. 10.000, så vi har i dag en gæld til ØSVN på ca. 7.500.

Vi havde i 2008 følgende matcher:

Handicapturnering 21.juni med 17 deltager

Parmatch 23. aug. med 16 deltager

Klubmesterskab 27. sept. med 12 deltager

Vi har drøftet, at ændre lidt på matcherne, så vi måske kunne få lidt flere medlemmer med, det er op til det nye udvalg at drøfte dette, måske er der nogle medlemmer der har en god ide. Men de der deltog i matcherne, havde en rigtig god dag og vi var heldige med vejret ved alle 3 matcher.

Vi har i år 10 års jubilæum, så det bliver spændende, at se hvad det nye udvalg kan finde på desangående.

Det var også i 2008 vi rigtig kom i gang med at spille stabelford, så vi alle spiller på lige vilkår, vi har så valgt at starte det nye år med min. 18 streger.


Til slut vil jeg gerne takke Jørn Hedelund for hans utrættelige jagt på muldvarpene.

Ligeledes vil jeg takke udvalget for godt samarbejde i det forgangne år.


Erik


 

Øster Starup Vester Nebel Idrætsforening - Nørresø Allé 112, Vester Nebel, 6040 Egtved - CVR 50665011