IDRÆTTER » Golf » Golf_old » Årsberetning » 2009

BERETNING FOR ÅRET 2009 FOR GOLFAFDELINGEN:
Vi slutter året med 50 medlemmer. Vi har mistet 5 – 6 medlemmer siden sidste generalforsamling, men også fået 3 nye på medlemslisten.


Som nyvalgt formand for golfudvalget efter sidste generalforsamling, har denne sæson været en blød opstart. Jeg vil gerne sige den tidligere formand Erik Andersen tak for at have afleveret en særdeles veltrimmet golfafdeling. Det gælder bane og klubhus, og det gælder meget kompetente og flittige udvalgsmedlemmer, som sørger for at golfanlægget er klippet og klar, - og klubhuset altid er rent og pænt.
Foto fra 10-års jubilæumsarrangement den 17. oktober 2009


I sommerhalvåret er der faste matchtider, stort set hver dag.

Damerne spiller f.eks. mandag kl. 9, onsdag kl. 18.30 og fredag kl. 9.

Herrerne spiller tirsdag kl. 18.30 og onsdagsklubben spiller onsdag kl. 9

Fredag kl. 13.30 og søndag kl. 9.30 er fælles dame/herre match. Af særlige golfarrangementer i år er der afholdt:

  1. april: Åben Golfdag. En dag for nye interesserede golfspillere.

  1. juni: Handicapmatch. Hver spiller på grundlag af opnået handicap.

  1. august: Parmatch. Dårligste og bedste spiller bliver sat sammen i en match.

  1. september: Klubmesterskab. Den spiller som går banen på færrest slag vinder. Der spilles en damerække og en herrerække.

oktober: Jubilæumsarrangement. Golfinstruktion, hotdogs og varme pølser med brød og match.

Den gruppe, som dengang stiftede golfklubben og sørgede for at kommunale og amtslige tilladelser blev givet, og klubben kom godt igennem de første slidsomme år, bl.a. med anlæggelse af banens fairways og greens samt anskaffelse af traktor og græsklippere, bestod af Arne Madsen, Vester Nebel, Hans Pedersen, Øster Starup og brødrene Johannes Andersen, Vester Nebel, Tage Andersen, Vester Nebel, Erik Andersen, Vester Nebel samt Niels B. Christensen, Ågård.


Golfudvalget har gennem alle årene trofast har sørget for at alt materiellet er blevet serviceret og repareret, så det altid er funktionsdueligt.


Det nye klubhus er I år blevet flittigt brugt, både til socialt samvær efter match, til møder I golfudvalget, til opslag af oplysninger til golfmedlemmerne samt til opbevaring af golfgrej m.v.


I år har vi ladet græsset gro i roughen, og det har betydet at vi har fået en endnu flottere bane. I sommer da græsset og de vilde blomster blomtrede var banen virkelig et smukt syn. Og at den er blevet noget sværere at spille på. Bolde i roughen er som regel tabt.


Vi håber næste år at kunne tiltrække flere nye medlemmer i golfafdelingen.


Tak til Kurt for hans altid velvillige hjælp når der har været brug for en hånd eller to.Johnny Puggaard / Nov.2009

Øster Starup Vester Nebel Idrætsforening - Nørresø Allé 112, Vester Nebel, 6040 Egtved - CVR 50665011