IDRÆTTER » Golf » Golf_old » Årsberetning » 2010
BERETNING FOR ÅRET 2010 FOR GOLFAFDELINGEN:
 
Vi har i år fået 16 nye medlemmer, og slutter året med 57 medlemmer – en fremgang på netto 7 medlemmer. Det er vi meget glade for.
 
Golfafdelingen har i år afholdt 7 udvalgsmøder, hvor vi udover tilrettelæggelse af årets særlige golfarrangementer har drøftet
Tilpasning/justering af golfklubbens Lokalregler.
Ændret regler for klubmesterskab, således at det ER den bedste spiller (den dag) som bliver klubmester, men samtidig at vi spiller om en præmie efter opnået handicap.
Hvordan vi får flere nye medlemmer
Vi har i år haft et tilbud til – især nye medlemmer – om at få golfundervisning af en af vore dygtige spillere.
Vi har fået et ’partytelt’, som vi havde stor glæde af til ’Åben Golfdag’.
I år har vi introduceret en vandrepokal til vinderne af klubmesterskabet, såvel i dame- som herrerækken.
Vi har besluttet, at alle vore medlemmer får udleveret et lille hæfte, udgivet af DGU, med golfregler, så vi benytter samme etikette- og spilleregler, som gælder for golfbanerne i de store byer heromkring.
Men også en kedelig sag: Vi har i maj, juni og juli måneder haft adskillige indbrud på golfbanen. Der er begået hærværk på både bane og materiel og der er stjålet bl.a. benzin fra vort materieldepot. Alle hændelser er meldt til politiet, og jeg har forstået, at politiet kender navnene på – i hvert fald nogle af - bøllerne.
 
Af særlige golfarrangementer i år er der afholdt:
Åben golfdag:            17. april                                      
Handicapmatch:         12. juni                      
Texasscramblematch:  17. juli                       
Parmatch:                  14. august
Åben golfdag:             21. august
Klubmesterskab           25. september            
 
I sommerhalvåret er der faste matchtider, stort set hver dag. Se matchtider på vor hjemmeside på ØSVN-IF.dk
 
Det nye klubhus er I år blevet flittigt brugt, både til socialt samvær efter match, til møder I golfudvalget, til opslag af oplysninger til golfmedlemmerne samt til opbevaring af golfgrej m.v.
 
Før næste sæson vil vi igen udsende et INFO-brev samt en arrangementskalender til alle vore medlemmer. Vi planlægger at komme med en lille nyhed. Og vi håber at kunne tiltrække endnu flere nye medlemmer i golfafdelingen.
 
Golfudvalget bliver i år udvidet fra 6 til 7 medlemmer. Bent har valgt af trække sig, så vi vælger 2 nye med friske kræfter til det praktiske arbejde på golfbanen.
Tak til Bent for hans store indsats med at holde golfbanens arealer klippet og trimmet.
                                                                                                                              / okt.2010
Øster Starup Vester Nebel Idrætsforening - Nørresø Allé 112, Vester Nebel, 6040 Egtved - CVR 50665011