IDRÆTTER » Golf » Golf_old » Årsberetning » 2012
BERETNING FOR ÅRET 2012 FOR GOLFAFDELINGEN:
Golfklubben har i dag 58 medlemmer, en tilbagegang på 7 i forhold til sidste år.
Golfudvalget har i år afholdt 3 udvalgsmøder.
Vi har udvidet terrassen foran klubhuset og opsat nyt læhegn omkring terrassen.
Golfklubben stod for et indslag til sommerfesten: Puttekonkurrence med præmier til de bedste samt samt udslag fra teested.
Af særlige golfarrangementer i år er der afholdt:
Åben golfdag: 21. april
Parmatch 12. maj
Tur til Vejen Golfklub 13. juni
Sjov Golfdag (Texasscramble) 9. juni
Tur til Give Golfklub 1. august
Tur til Jelling Golfklub 15. august
Klubmesterskab 22. september
Klubmester (slagspil) 2012 blev
Arne Holm, Ågård (herrer) og Bente Hedelund, Ågård (damer)
Vindere af pointmatch:
Bent Pedersen (herrer) og Tove B. Poulsen (damer)
Før næste sæson vil vi igen udsende et INFO-brev samt en arrangementskalender til alle vore medlemmer. Og vi håber med vore ’Åbne Golfdage’ at kunne tiltrække endnu flere nye medlemmer i golfafdelingen.
På valg i år var Hans Pedersen, Tage Andersen, Kaj V Nielsen og Erik Andersen.
Jeg vil gerne sige golfudvalget tak for den store arbejdsindsats der er præsteret for at holde golfanlægget i så fin stand.
REGNSKAB 2011/12 og BUDGET FOR NÆSTE ÅR
Det fremlagte regnskab/budget blev godkendt. Dog med den anmærkning, at der fortsat er uoverensstemmelse mellem ØSVN-IF’s opgørelse af mellemregningssaldo i forhold til vores. JP kontakter kassereren for en afklaring. Erling Balle mener umiddelbart, at differencen skyldes periodisering af medlemskontingent, som udgør ca. kr. 25.000.
Der skal laves en aftale med den nye kasserer i ØSVN-IF om arbejdsgang for refusion af udgifter/udlæg samt terminer for tilsendelse af periodeopgørelser med kopi af regninger, og ligeledes for meddelelse om kontingentindbetalinger til golfafdelingens kasserer.
VALG
Alle udvalgsmedlemmer på valg blev genvalgt.
Formanden /30. sept. 2012
Øster Starup Vester Nebel Idrætsforening - Nørresø Allé 112, Vester Nebel, 6040 Egtved - CVR 50665011