AKTIVITETER PÅ TVÆRS » Idræt for ALLE børn

Hvad er Idræt for ALLE børn?

’Idræt for ALLE børn’ hjælper børn af økonomisk vanskeligt stillede for­ ældre. Børn skal kunne dyrke idræt i fritiden, selvom forældrene ikke har råd. Tusindvis af børn står lige nu udenfor og ønsker at komme ind i idrætsforeningerne og være aktive sammen med kammeraterne. Ligesom nogle børn, der allerede er i foreningerne, skal hjælpes økonomisk for at kunne blive i idrætten.

Hvem kan få søge støtte?

Alle børn i familier, hvor økonomien ikke tillader, at der bliver sat penge af til kontingent, sportsudstyr o.lign. er dermed berettiget til at søge om støtte. 
Ansøgningen skal dog foregå gennem en idrætsforening, som er medlem af et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund. Som privatperson, skal du derfor tage kontakt til din lokale idrætsforening, hvis du ønsker støtte.

Hvad kan du få støtte til?

Støtten kan gives til forskellige formål afhængig af det enkelte barns behov, og der kan søges støtte til:

1. Hel eller delvis betaling af foreningskontingent

2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr (dog ikke heste, både, motoriseret udstyr og lignende)

3. Hel eller delvis dækning af udgifter til deltagelse i sportsarrangementer, sommerlejre og lignende

Hvordan søger du støtte?

Hvis du ønsker at søge støtte gennem "Idræt for ALLE børn", skal du kontakte den forening, som du ønsker at blive medlem af - enten en træner eller en leder. Hvis foreningen er medlem af DIF, har den mulighed for at søge støtte på dine vegne. Du skal derfor i dialog med foreningen og gøre det klart for dem, på hvilken måde du ønsker støtte.

Herefter overtager foreningen ansøgningen, som foregår gennem ansøgningsblanketen på denne side. Danmarks Idræts-Forbund vurderer ansøgningen hurtigst muligt og giver svar til idrætsforeningen. Hvis ansøgningen bliver godkendt modtager foreningen støtten direkte fra DIF, og du skal herefter ikke bekymre dig om de økonomiske forhold

Øster Starup Vester Nebel Idrætsforening - Nørresø Allé 112, Vester Nebel, 6040 Egtved - CVR 50665011